Powrót
 
Oszuszacze kondensacyjne
  Linia AERIAL:  
Basenowe

 

Domowe

 
Budowlane
 
Przemysłowe

Osuszanie kondensacyjne

Działanie osuszaczy kondensacyjnych opiera się na wykorzystaniu układu chłodniczego. Strumień powietrza osuszanego jest zasysany przez wentylator ( 2)na powierzchnię chłodnicy ( 4), gdzie następuje obniżenie temperatury powietrza poniżej punktu rosy. Powoduje to skroplenie pary wodnej zawartej w powietrzu i osadzenie kropel wody na powierzchni chłodnicy.

 1. Sprężarka
 2. wentylator
 3. filtr
 4. chłodnica (parownik)
 5. tacka skroplin
 6. zbiornik
 7. nagrzewnica (skraplacz)
 8. pominąć
 9. pominąć
 10. wlot powietrza wilgotnego
 11. wylot powietrza suchego

Osuszone powietrze przepływa teraz na nagrzewnicę ( 7), po czym opuszcza osuszacz ( 11). Temperatura powietrze wylotowego jest o około 5÷8°C wyższa w stosunku do temperatury powietrza zasysanego przez urządzenie.

Skroplona na powierzchni chłodnicy para wodna spływa po niej do tacki ociekowej ( 5), z której może być zbierana do zbiornika ( 6) lub odprowadzana wężem w sposób ciągły.


Przykłady różnych typów osuszaczy kondensacyjnych

Osuszacze domowe

Osuszacze basenowe

Osuszacze budowlane

Osuszacze przemysłowe

Dokumentacje do ściągnięcia:

Osuszacz basenowy AP
Osuszacz basenowy AP 50
Osuszacz basenowy AP 70

 
     
   Wykonanie: © 2004 Jacek Kraska