Powrót
 
Osuszanie kondensacyjne
Osuszacze adsorpcyjne

 

Katalogi do ściągniecia
 
Cenniki urządzeń

Osuszanie

Osuszacze przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie w zależności od potrzeb należy:

- utrzymywać niską wilgotności powietrza (muzea, archiwa, magazyny materiałów higroskopijnych),
- odbierać stałe zyski wilgoci (baseny),
- zapewnić odpowiednie parametry powietrza dla procesu suszenia (suszenie produktów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym),
- utrzymać niski punkt rosy (pompownie, stacje uzdatniania wody).

Przykłady zastosowania osuszaczy

Osuszanie hal basenowych

Osuszanie pomieszczeń
przemysłowych

Osuszanie budynków po
powodziachPraca osuszaczy oparta jest na zjawisku skraplania pary wodnej na chłodnej powierzchni (osuszacze kondensacyjne) lub na wchłanianiu wilgoci przez higroskopijny adsorber (osuszacze adsorpcyjne).

W związku z powyżej opisanymi zjawiskami zastosowano podziały na poszczególne typy osuszczaczy odnoszące sie do zasady ich działania:

- osuszacze kondensacyjne - najbardziej rozpowszechnione
- osuszacze adsorbcyjne - urządzenia wydajniejsze o przeznaczeniu bardziej przemysłowym 

 
     
   Wykonanie: © 2004 Jacek Kraska