Powrót
 
Oszuszacze adsorpcyjne
  Linia COTES:  
CR

 

CR...B

 
CR...LK
 
CRP

Osuszanie adsorpcyjne

Zasada działania osuszaczy adsorbcyjnych polega na obróbce dwóch przeciwbieżnych strumieni powietrza - strumienia procesowego i strumienia regeneracyjnego.

Większy strumień procesowy ( 1) jest zasysany przez wentylator na rotor ( 3). Na jego powierzchni następuje adsorpcja wody z powietrza, po czym suche już powietrze opuszcza urządzenie ( 5). Wilgoć, która pozostała wchłonięta przez rotor musi zostać usunięta dla zapewnienia mu ciągłej zdolności osuszania. Odbiór wilgoci realizowany jest przez drugi strumień powietrza (mniejszy). Powietrze to po podgrzaniu przez nagrzewnicę ( 8) do temperatury 120-140°C kierowane jest na rotor. Tam wysoka energia powietrza powoduje szybkie odparowanie wody, po czym bardzo wilgotne powietrze regeneracyjne opuszcza urządzenie ( 11).

Powolnie obracający się rotor odbiera, więc wilgoć z powietrza procesowego i przekazuje ją do powietrza regeneracyjnego.

1: Wlot powietrza procesowego
2: filtr
3: Rotor
4: Wentylator
5: Wylot powietrza suchego
6: wlot powietrza regeneracyjnego
7: filtr
8: nagrzewnica
9: silnik elektryczny
10: wentylator
11: wylot powietrza regeneracyjnego wilgotnego

Zasada działania osuszaczy adsorpcyjnych  

Powolnie obracający się rotor odbiera, więc wilgoć z powietrza procesowego i przekazuje ją do powietrza regeneracyjnego.

Najważniejszym elementem osuszacza adsorpcyjnego jest rotor (zdjęcie poniżej).

Jest to element cylindryczny złożony z równoległych kanalików pokrytych substancją silnie higroskopijną - krzemem metalicznym.

Przykłady różnych typów osuszaczy adsorpcyjnych

Osuszacze Notes CR

Osuszacze Cotes CR...B

Osuszacze Cotes CL...LK

Osuszacze Cotes CRP
 
     
   Wykonanie: © 2004 Jacek Kraska