Powrót
  LINIE:  
Reflections
 
Victory SPA
 
Iberspa Exclusive

Wanny typu SPA

Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez naszych klientów oraz z uwagi na nieustający postęp techniki po długotrwałych pracach i badaniach, mamy przyjemność zaoferować Państwu kilka nowych modeli wanien typu SPA. Wanny typu SPA są połączeniem klasycznej wanny z małym basenem.  

PODSTAWOWE WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OBIEKT, W KTÓRYM PLANOWANA JEST INSTALACJA WANNY SPA


I
. Wymogi stawiane pomieszczeniu przeznaczonemu na pokój kąpielowy:

1. Odpowiednie wymiary i wysokość,
2. Otwory transportowe, umożliwiające wniesienie wanny,
3. Możliwość odprowadzenia wody z posadzki, na której wanna będzie posadowiona,
4. Możliwość odprowadzenia pary wodnej.

Punkt 1.

Wybierając pomieszczenie należ kierować się następującymi przesłankami:

 • wszędzie, gdzie jest to możliwe należy wbudować wannę w posadzkę.
 • pomieszczenie kąpielowe nie może być zbyt małe. Zaleca się przyjęcie minimalnych wymiarów pomieszczenia w oparciu o powierzchnię wybranego modelu wanny przyjętą w prostokącie, pomnożoną 3 krotnie, ze względu na możliwość obudowania wanny i zachowanie niezbędnej przestrzeni wokół wanny. Powyższe założenie można przyjąć tylko w przypadku możliwości wbudowania wanny w posadzkę.
 • w przypadku braku możliwości zagłębienia wanny w posadzce, pomieszczenie musi być wyższe i większe (całkowita wysokość wanny na konstrukcji wsporczej wynosi ok. 1m), aby zapewnić swobodne wejście do wanny i poruszanie się w wokół niej w pozycji wyprostowanej. Zaleca się w tym przypadku minimalną wysokość pomieszczenia ok. 3 m, oraz powierzchnię pomieszczenia przyjętą w prostokącie danego modelu wanny 5-cio krotnie pomnożoną.
 • Wieloosobowa wanna SPA prezentuje się dobrze w pomieszczeniu dużym, szczególnie w towarzystwie innych obiektów służących rekreacji (basen kąpielowy, sauna itp.).

Punkt 2.

Minimalne wymiary otworów transportowych wynikają z rysunków technicznych poszczególnych modeli wanien. Sposób obliczenia wymiarów prostokątnego otworu komunikacyjnego:

 • wymiar A - wysokość wanny ze stelażem,
 • wymiar B - mniejszy z wymiarów liniowych (długość lub szerokość) plus 10 cm.

Punkt 3.

Ze względu na niebezpieczeństwo zalania wodą posadzki, na której stoi wanna, musi być ona wyposażona w kratkę ściekową, połączoną z systemem kanalizacyjnym budynku. W przypadku, gdy pion kanalizacyjny znajduje się powyżej posadzki, należy wykonać studzienkę rewizyjną o wymiarach 50x50x50 cm i zainstalować w niej pompę o wydajności nie mniejszej niż 8 m3/h wyposażoną w czujnik pływakowy i połączoną z systemem kanalizacyjnym.

Punkt 4.

Wanna wieloosobowa, SPA jest obiektem służącym relaksowi, gdzie jednym z podstawowych czynników jest temperatura wody 35 - 40° C. Taka temperatura wody jest powodem emitowania do pomieszczenia pokoju kąpielowego dużych ilości pary wodnej. Aby zmniejszyć parowanie, należy utrzymywać temperaturę otoczenia w granicach 24-25°C, oraz zastosować mechaniczną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną, w wypadku nie korzystania z wanny, temperaturę wody w wannie należy ustawić na 25°C. Zaleca się utrzymywanie wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70%. W wypadku nie możliwości utrzymania zalecanej wilgotności powietrza zaleca się zamontowanie skraplacza pary, który utrzymuje stałą wilgotność powietrza, minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzeń ścian i sufitu, wynikające z nadmiernego zawilgocenia powietrza. Istnienie w budynku instalacji klimatyzacyjnej eliminuje konieczność zastosowania skraplacza pary.


II. Wym
ogi stawiane pomieszczeniu technicznemu, przeznaczonemu na zainstalowanie urządzeń:

1. Odległość tego pomieszczenia od pokoju kąpielowego,
2. Poziom pomieszczenia technicznego,
3. Wymiary pomieszczenia maszynowni,
4. Inne media pomieszczenia maszynowni.

Punkt 1.

Urządzenia towarzyszące najlepiej zainstalować w oddzielnym pomieszczeniu (uniknięcie hałasu w pomieszczeniu kąpielowym, łatwość obsługi urządzeń, łatwiejsze zapewnienie wystarczającej ilości świeżego powietrza niezbędnego do pracy urządzeń), w sposób zapewniający swobodny do nich dostęp w celu wykonania czynności konserwacyjno-obsługowych (filtr, urządzenia dozujące chemikalia, zawory robocze itp.). Duża odległość od pokoju kąpielowego powoduje konieczność zastosowania: rurociągów o większych średnicach, pomp o większych mocach, co spowoduje większy koszt wanny oraz większe zużycie energii.

Punkt 2.

Korzystnie jest (lepsza praca systemu filtracji i terapii), gdy podłoga maszynowni znajduje się nie wyżej od płaszczyzny posadowienia wanny. W położeniu tym pompa filtracji i terapii jest zalewana grawitacyjnie.

Punkt 3.

Wanny przeznaczone do użytku prywatnego posiadają standardowy wymiar palety, który wynosi 100 x 150 cm. Paleta ta zawiera wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wanny, wraz z filtrem piaskowym. Minimalny wymiar maszynowni to 1,5 x 2,0 m tj. 3m2 (w wypadku montażu zbiornika wyrównawczego w maszynowni, pomieszczenie należy zwiększyć o 2 m2

 • Wanny przeznaczone do użytku publicznego wymagają zastosowania w zależności od modelu wanny filtra piaskowego o średnicy 90 cm - wysokości 150 cm oraz o średnicy 120 cm ­wysokości 230 cm. W związku z powyższym należy zapewnić odpowiednie drogi transportowe. Wielkość palety, na której znajdują się wszystkie urządzenia wraz z skrzynką sterowniczą wynosi 100 x 150 cm. Minimalny wymiar maszynowni to 2,5 x 2,0 m tj. 5 m2 (w wypadku montażu zbiornika wyrównawczego w maszynowni, pomieszczenie należy zwiększyć o 2 m2)
 • Zaleca się zainstalowanie zbiornika wyrównawczego jak najbliżej wanny. Taki sposób zainstalowania zbiornika umożliwi skrócenie rurociągu o średnicy 110 mm odprowadzającego grawitacyjnie wodę z rynny wannowej do zbiornika do niezbędnego minimum. W miejscu zainstalowania zbiornika wyrównawczego należy przygotować przyłącze kanalizacyjne o średnicy 50 mm (przelew bezpieczeństwa zbiornika). Zainstalowanie zbiornika wyrównawczego w pobliżu wanny powiększa jeden z wymiarów pomieszczenia kąpielowego. W przypadku zainstalowania zbiornika wyrównawczego w maszynowni należy zwiększyć wymiar maszynowni. Wielkość zbiorników wyrównawczych są zależne od modelu wanny. Uwaga - należy udostępnić swobodny dostęp do zbiornika wyrównawczego od góry, celem okresowego czyszczenia.
 • W przypadku instalacji automatycznego dozowania chemikaliów, co jest niezbędne przy instalacjach publicznych, należy zaplanować nieduże pomieszczenie (1,20 x 1,20 m) na chlorownie z osobną wentylacją. Należy również wziąć pod uwagę magazyn chemikaliów.

Punkt 4.

 • W celu zapewnienia odpowiedniej ilości świeżego powietrza urządzeniom (chłodzenie silników napędowych pomp, powietrze do pompy systemu masażu powietrznego, chłodzenie skrzynek sterowniczych i styczników) oraz zapewnienie ich długotrwałej pracy, pomieszczenie maszynowni musi być wentylowane. Najlepszym sposobem jest mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z kratką napływową i wentylatorem wyciągowym. §                Pomieszczenie maszynowni należy wyposażyć w podłogową kratkę ściekową i przyłącze do kanalizacji o średnicy 110 mm. Kratka ściekowa służy do odprowadzenia wody z posadzki maszynowni (czynności obsługowo-serwisowe, awaria). W przypadku, gdy pion kanalizacyjny znajduje się powyżej płaszczyzny posadzki, należy w posadzce wykonać studzienkę rewizyjną o wymiarach 50x50x50 cm i zainstalować w niej pompę wyposażona w czujnik pływakowy, połączoną z systemem kanalizacyjnym. Budowa standardowego systemu filtracji pozwala na opróżnianie systemu i czyszczenie filtra piaskowego za pomocą pompy filtracji, w związku z tym przyłącze kanalizacyjne o średnicy 110 mm może być usytuowane powyżej płaszczyzny posadzki maszynowni.
 • W pomieszczeniu maszynowni należy wykonać przyłącze wodne rurą 1 ", zakończoną zaworem odcinającym przelotowym i połączoną z systemem wodociągowym budynku.
 • W pomieszczeniu maszynowni należy zapewnić źródło energii elektrycznej o odpowiedniej mocy. W przypadku zastosowania podgrzewacza elektrycznego koniecznie 380 V 3~. W przypadku zastosowania wymiennika ciepła, możliwe jest wykorzystanie sieci 220 V ~, jednak z uwagi na stosunkowo duże moce pomp i dmuchawy, zaleca się zasilanie urządzeń z sieci trójfazowej 380 V ~. Kabel zasilający o przekroju zależnym od odległości rozdzielnica-maszynownia i mocy zastosowanych urządzeń, winien być doprowadzony do maszynowni poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy.
 • W przypadku zastosowania wymiennika ciepła, do pomieszczenia planowanego jako maszynownia należy doprowadzić rury o przekroju I", zakończone zaworami przelotowymi odcinającymi, doprowadzające i odprowadzające czynnik roboczy z systemu grzewczego budynku.
 
     
   Wykonanie: © 2004 Jacek Kraska