Solar
 
Pompy ciepła

Słońce jest niewyczerpalnym źródłem czystej ekologicznie, darmowej energii. Wykorzystywanie niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii w państwach UE to podstawowe zapisy zawarte w Dyrektywie 2002/91/EC. Ogrzewanie solarne, mimo że wciąż stanowi nowość na polskim rynku, cieszy się coraz większą popularnością. Zasada funkcjonowania tego typu systemów jest niezwykle prosta. Kolektor słoneczny jest urządzeniem wychwytującym energię słoneczną i zamieniającym na energię cieplną. Zazwyczaj uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona jest w zasobnikach, z których następnie może być wykorzystywana do ogrzewania mieszkań i do produkcji ciepłej wody.

Korzyści płynące z posiadania kolektora słonecznego to nie tylko proekologiczne efekty takiego rozwiązania ale przede wszystkim ekonomiczne. Najbardziej interesującym dla potencjalnego inwestora tematem jest szybkość zwrotu kosztów poniesionych na instalację solarną. Z różnego rodzaju analiz ekonomicznych wynika, iż średni czas zwrotu kosztów, o których mowa powyżej to 5 lat, jednakże mając na względzie stale rosnące ceny energii czas amortyzacji takiego urządzenia może być znacznie krótszy.

Na podstawie przeprowadzonych badań określono, że natężenie promieniowania słonecznego w Polsce, w zależności od regionu, zawiera się w przedziale 930-1160 kWh/m2/rok.


Zamieszczony poniżej wykres obrazuje  zróżnicowanie w poszczególnych miesiącach roku.


LEGENDA DO WYKRESU:

1. Promieniowanie cieplne na powierzchnię 1m2 nachyloną pod kątem 45° w kierunku na południe.
2. Energia uzyskana z 1m2 powierzchni kolektora przy temperaturze wody 10°C na dopływie
3. Energia uzyskana z 1m2 kolektora dla basenów kąpielowych przy temperaturze wody 22°C na dopływie.

 

   

W analizie zasobów energii słonecznej istotny jest kąt nachylenia rozpatrywanej płaszczyzny. Zagadnienie to jest istotne zwłaszcza na etapie projektowania instalacji.
Najważniejszy element instalacji solarnej - kolektory słoneczne, montuje się na połaci dachowej o kącie nachylenia do poziomu 45° i ukierunkowaniu południowym. Zapewnia to optymalne wykorzystanie padających promieni słonecznych.W przypadku dachu zbyt płaskiego kolektory montuje się na konstrukcjach wsporczych. Jeśli nie ma w ogóle miejsca na połaci dachowej lub dom skierowany jest szczytem do południa, można zamontować kolektory na fasadzie budynku (pod kątem 45°) lub na konstrukcji wolnostojącej na ziemi. Konstrukcję wolnostojącą można także zamontować na płaskim dachu. W wypadku basenów kolektory mogą być montowane na specjalnych stelażach przy basenie.

 

Generalnie możemy wykorzystać do ogrzewania słonecznego:

absorbery solarne   kolektory solarne
     
 1. Absorbery solarne przeznaczone są głównie do ogrzewania wody użytkowej, jak również basenowej. Różnią się od tradycyjnych paneli solarnych tym, że nie posiadają obudowy z warstwami izolacyjnymi. Zasada działania polega na przekazywaniu zgromadzonego na powierzchni absorbera ciepła do medium, którym może być woda, jak również różnego rodzaju płyny niezamarzające (np. glikol).  W wyniku braku obudowy sprawność absorbera spada w warunkach niskich temperatur. Ze względu na swoją prostą budowę znajdują jednak bardzo szerokie zastosowanie przy budowie układu grzewczego basenów.

Zasady doboru absorberów do układu basenu:
Przyjmuje się, iż powierzchnia układu absorberów powinna odpowiadać od 5- do 75% powierzchni lustra wody basenu o średniej głębokości 1,5 m.

Dane techniczne:
Typy i rozmiary paneli

Typ

Wymiary

Waga

 Cena

56024000

1,2 m x 2,4 m

8,0 kg

 

56030500

1,2 m x 3,05 m

10,0 kg

 

56020000

1,25 m  x 2,0 m

6,5 kg

 

56030000

1,25 m x 3,04 m

9,5 kg

 

 

2. Kolektory solarne

Kolektory są urządzeniami energetycznymi, które zaabsorbowaną energię promieniowania słonecznego przetwarzają w energię cieplną przy pomocy pośredniczącego w tej transformacji medium roboczego. Do podgrzewania wody użytkowej najczęściej wykorzystywane są płaskie kolektory słoneczne. Ich podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są: pokrywa przeźroczysta ( zazwyczaj szklana ), absorber- wykonany jako metalowa płyta pokryta powłoką o specjalnych własnościach optycznych, rurociąg cieczowy mocowany do absorbera ( czasem stanowiący z nim jedną całość ), izolacja cieplna znajdująca się pod absorberem oraz obudowa.

Do bardziej nowoczesnych, ale też znacznie droższych, konstrukcji należą tubowe kolektory próżniowe, z wyższą sprawnością przetwarzające energię rozproszonego promieniowania słonecznego. Ten typ kolektora składa się z kilku do kilkunastu rur szklanych o wysokiej próżni wewnątrz. W każdą rurę próżniową wbudowany jest absorber z zamocowaną rurką, w której nagrzewa się czynnik roboczy. próżnia gwarantuje minimalne straty ciepła do otoczenia.
Zasada transformacji energii słonecznej w użyteczną formę energii cieplnej jest jednakowa, bez względu na rodzaj i typ kolektora. Opiera się ona na wykorzystaniu własności cieplnych                        "czarnych" powłok. Szkło i inne pokrywy przezroczyste w wysokim stopniu przepuszczają padające na nie promieniowanie słoneczne. Umieszczony pod pokrywą absorber pochłania (absorbuje) przepuszczone promieniowanie nagrzewając się, a o intensywności procesu absorpcji i nagrzewania decyduje struktura jego powierzchni. Energia cieplna jest odbierana z płyty absorbera rurociągami cieczowymi, w których czynnik roboczy podgrzewa się do temperatury zależnej od intensywności napromienienia słonecznego oraz od natężenia przepływu czynnika.

Instalacja solarna dla basenu kąpielowego
Z uwagi na niskie parametry pracy kolektory znakomicie nadają się do ogrzewania wody w basenach kąpielowych zarówno krytych jak i otwartych przedłużając okres ich wykorzystania. Z powodu konieczności uzdatniania wody basenowej, zdecydowanie zalecamy stosowanie wymienników ciepła będącymi również przedmiotem naszej oferty.
Zasada działania przedstawionej instalacji jest analogiczna jak dla schematu dla wody użytkowej.


Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej i basenu kąpielowego


Kolektor słoneczny KS-2000S

Rodzaj kolektora: cieczowy płaski
Obudowa: aluminium metaliczne czyste
Absorber: miedź pokryta galwanicznie niklem i czarnym chromem o specjalnych własnościach selektywnych w odbiorze i emisji promieni słonecznych
Szyba: solarna gładka
Wymiary: 2030 x 1025 x 87 mm
Waga: 38 kg
Cena: 819,00 PLN

Kolektor słoneczny KS-2000S charakteryzuje się wysoką sprawnością energetyczną w odbiorze energii z promieniowania słonecznego. W praktyce wyraża się to gwarantowaną ilością energii przyjmowanej przez kolektor słoneczny powyżej 400 kWh/m2w roku.

>
 
     
   Wykonanie: © 2004 Jacek Kraska