Powrót
 
Baseny foliowe (folia 0.45-0.85mm)
 
Baseny foliowe (folia -1.5mm)
 
Baseny foliowe - naziemne
Baseny z żywic epoksydowych
 
Baseny z polipropylenu
 
Baseny ceramiczne
 
Baseny ze stali nierdzewnej

Baseny prywatne

 

Wymagania dotyczące utrzymania czystości i higieny w basenie narzucają stosowanie technologii zapewniających uzdatnianie wody w sposób kontrolowany i bezpieczny dla życia. Należy bowiem sobie uświadomić, iż środowisko wodne doskonale sprzyja rozwojowi bakterii, wirusów, alg i innych form życia.

Skóra każdego człowieka ( zwierząt również) pokryta jest swoistym pancerzem w postaci mikroflory bakteryjnej, innej dla każdej jednostki. Każde wejście do wody osoby (zwłaszcza nie dbającej o higienę) lub zwierzęcia powoduje wniesienie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy bakterii. Ilości te mnożą się wraz z ilością osób korzystających z basenu. Zagrożenia rosną więc w sposób lawinowy. Dlatego ważne jest stosowanie higieny przed i po korzystaniu z basenu.

W walce z tymi zagrożeniami pomaga nam technologia. Właściwy dobór filtrów i urządzeń wspomagających technologię pomaga nam eliminować te zagrożenia. Ze względu na różne potrzeby, dobór jest inny dla obiektów prywatnych, a inny dla publicznych.

Ze względu na ogromną popularność basenów wśród osób prywatnych, wielu producentów asortymentu basenowego wprowadziło do swoich programów produkcji gotowe baseny.

Baseny prywatne, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są głównie do obiektów prywatnych. Oferta firmy Aqua Tech dostosowana jest do każdego klienta, uwzględniając potrzeby w zakresie rozmiaru, kształtu jak i zmiennej geometrii dna. Dzięki wprowadzeniu standaryzacji wśród basenów, możliwe stało się uruchomienie produkcji elementów potrzebnych do ich wykonania ( panele, folia, elementy uzbrojenia niecki, oświetlenie, drabinki i schody basenowe, itp). Gotowe rozwiązania pozwalają zaoszczędzić koszty i czas realizacji, co spowodowało, że są coraz chętniej wykorzystywane przy budowie obiektów publicznych. Główne różnice polegają na właściwym doborze technologii uzdatniania wody i urządzeń. Walory użytkowe basenu zależą od zastosowanego rozwiązania i technologii wykonania.

Coraz częściej wykorzystywane są w basenach zamiast drabinek, schody z akrylu, jako gotowe rozwiązanie architektoniczne. Powoduje to podwyższenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowanego basenu. Zastosowanie basenowych lamp o dużej mocy 300W, umożliwia również podniesienie jego estetyki i walorów.

Nowoczesne urządzenia umożliwiają również swobodne pływanie w basenach o niewielkich rozmiarach. Jest to możliwe dzięki przeciwprądom. Urządzenia te wytwarzają sztuczny nurt, który możemy w prosty sposób regulować, w zależności od potrzeb i umiejętności osoby pływającej.

Powyżej opisane rozwiązania sprawiają, że baseny stają się coraz bardziej atrakcyjne, ekonomiczne i dostępne dla coraz większego kręgu zainteresowanych.


Wśród najbardziej rozpowszechnionych technologii wykonania basenów prywatnych możemy wyróżnić:

- baseny foliowe (folia 0.45-0.85mm)
- baseny foliowe (folia 1.5mm)
- baseny foliowe-naziemne
- baseny z żywic epoksydowych

W ofercie dostępne są baseny o różnych kształtach i wielkości. W większości przypadków stała geometria dna ( głębokość 1 - 1.5m). Szybki czas montażu. Uzależniony od wyposażenia i umiejscowienia maszynowni. W niektórych modelach jest zabudowana mała maszynownia i zabudowana automatyczna roleta.

- baseny z polipropylenu
- baseny ceramiczne
- baseny ze stali nierdzewnej

 
     
   Wykonanie: © 2004 Jacek Kraska