Powrót
 
Oszuszacze adsorpcyjne
  Linia COTES:  
CR

 

CR...B

 
CR...LK
 
CRP

Osuszacze CR...LK

Osuszacze oznaczone symbolem CR.LK, wyposażone są w chłodnicę powietrza regeneracyjnego (wymiennik krzyżowy), dzięki czemu nie wymagają instalacji kanałów po stronie powietrza regeneracyjnego. Odebrana z powietrza osuszanego para wodna wydalana jest z urządzenia w postaci ciekłej wody.

Osuszacze serii CR.LK osiągają wydajności osuszania od 0,6 do 4 kg/h (przy parametrach powietrza 20 °C/60% r.h.), a przepływy powietrza procesowego od 110 do 600 m 3/h.

Zakres pracy: temperatura 0 do +22 ° C; wilgotność 2 do 100%.

Proste elementy sterujące i sygnalizujące zapewniają wysoki stopień komfortu obsługi.

Obudowa urządzenia wykonana z stali nierdzewnej. Po stronie wlotowej zamontowano filtr powietrza.

Zastosowania:

 • W miejscach gdzie nie można zastosować osuszacza CR.B lub CR, ponieważ nie ma możliwości wyprowadzenia kanału wilgotnego powietrza regeneracyjnego na zewnątrz pomieszczenia

 • powietrze procesowe wilgotne
 • wentylator
 • rotor
 • nagrzewnica
 • powietrze procesowe suche
 • powietrze regeneracyjne wilgotne
 • wentylator
 • powietrze regeneracyjne suche
 • wymiennik krzyżowy
 • odpływ skroplonej pary wodnej
 • powietrze chłodzące