Technologia uzdataniania wody - CENNIK


Stacje dozowania chemii


Opis systemów

Systemy stacji dozowania pozwalają na automatyczne śledzenie i dopasowywanie następujących parametrów wody:
pH, ORP (chlor nieorganiczny: gaz i podchloryn), wolny chlor ppm (chlor organiczny: trójchlorek + chlor nieorganiczny) oraz TDS w zależności od indywidualnych potrzeb.
Każdy system można dostosować dla praktycznie dowolnej objętości wody, każdy zawiera sondy, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz inne akcesoria. Omawiane systemy można stosować w zarówno do nowych, jak i do już istniejących basenów.


Działanie systemu

Wszystkie stacje wyposażono w mikroprocesor. Stwarza to możliwość odpowiedniego programowania systemu przez użytkownika , np. ustawienia zakresów (t.j. wartości minimalnej i maksymalnej) badanych parametrów.
Opisywane systemy mogą być obsługiwanie zdalnie, np. z wykorzystaniem modemu i komputera PC.
Każdy model wyposażono w zegar, który można opcjonalnie wykorzystywać do kontrolowania pracy pompy recyrkulacji wody.


Poszczególne części składowe systemu

Każdy system zawiera:

 • Panel sterujący z podświetlanym wyświetlaczem (20x2 znaki) informacyjnym w 4 językach (hiszpański, angielski, francuski, niemiecki). Inne języki opcjonalne.
 • Naczynie do wykorzystania dla wszystkich typów sond. Może zawierać 2 lub więcej sond w zależności od modelu. Model free-chlorine (ppm) zawiera także przepływomierz pływakowy i czujnik objętości do kontroli przepływu.
 • Sondy występują we wszystkich modelach: pH, ORP (mV), chlor ppm (Amperometrica) lud TDS w zależności od modelu. Każdy model monitoruje temperaturę wody przy pomocy sondy temperaturowej. Modele ph (pH models) automatycznie dopasowują pH wraz z pomiarem temperatury.
 • 1, 2 lub 3 pompy zasilające w zależności od wybranego modelu. Dotyczy to modeli pH, ORP i ppm.
 • 1 lub 2 elektrozawory w zależności od modelu. Są one dostępne w modelach TDS i opcjonalnie w modelach ORP i ppm.
 • 1 przewód magnetyczno-stykowy do kontroli recyrkulacji wody poprzez zegar dołączony do mikroprocesora w skrzynce elektronicznej.

 

Nr Kat.

Typ Stacji
Modele basenowe

Komp. steruj.

Pompy
Zasil.

Elektr.
zawór

Sonda
Temp.

Sonda
pH

Sonda
mV

Sonda
ppm

Sonda
TDS

Gniazd. do Sond

PC
Com

Przew.
recyrk

20200

St acja pH/ minus

1

1

-

1

1

-

-

-

2

-

1

20300

Stacja pH plus

1

1

-

1

1

-

-

-

2

-

1

20400

Stacja pH +/ -

1

2

-

1

1

-

-

-

2

-

1

20500

Stacja ORP

1

1

Opc

1

-

1

-

-

2

-

1

20600

Stacja TDS

1

-

1

1

-

-

-

1

2

-

1

20700

Stacja pH +/- ORP

1

2

Opc

1

1

1

-

-

4

-

1

20800

Stacja Global

1

3

1

1

1

1

-

1

4

-

1

20900

Stacja pH - & ORP

1

2

Opc

1

1

1

-

-

4

-

1

21000

Stacja ppm

1

1

Opc

1

-

-

1

-

2

-

1

21100

Stacja pH - & ppm

1

2

Opc

1

1

-

1

-

4

-

1

21200

Stacja pH +/- ppm

1

3

Opc

1

1

-

1

-

4

-

1

- OPC - opcjonalnie można wybrać pompę zasilającą ciekłym chlorem lub elektrozawór z systemem dopuszczania chloru.
- Wymienione modele nie mają portu do komunikacji z komputerem PC.
- Ażeby zamówić dany model z możliwością zdalnego sterowania należy dodać 50 do liczby z rubryki Nr ref. , np. jeśli zamawiasz model "pH minus" (nr ref 20200) należy użyć nr ref. 20250.

Czrakterystyka dostępnych modeli

Nr ref

Typ Stacji
Modele basenowe

Temp.

pH

Chlor ppm

ORP

TDS

pH - (kwas)

pH + (zasad)

Chlor

TDS

20200

Stacja pH/ minus

TAK

TAK

-

-

-

TAK

-

-

-

20300

Stacja pH plus

TAK

TAK

-

-

-

-

TAK

-

-

20400

Stacja pH +/ -

TAK

TAK

-

-

-

TAK

TAK

-

-

20500

Stacja ORP

TAK

-

-

TAK

-

-

-

TAK

-

20600

Stacja TDS

TAK

-

-

-

TAK

-

-

-

TAK

20700

Stacja pH +/- ORP

TAK

TAK

-

TAK

-

TAK

-

-

-

20800

Stacja Global

TAK

TAK

-

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

20900

Stacja pH - & ORP

TAK

TAK

-

TAK

-

TAK

-

-

-

21000

Stacja ppm

TAK

-

TAK

-

-

-

-

TAK

-

21100

Stacja pH - & ppm

TAK

TAK

TAK

-

-

TAK

-

TAK

-

21200

Stacja pH +/- ppm

TAK

TAK

TAK

-

-

TAK

TAK

TAK

-

Schemat instalacji systemu

Może być montowany zarówno w nowych, jak i już istniejących basenach. Instalacja jest prosta i zajmuje ok. 1 godziny. Schemat uwidacznia standardowe rozwiązanie instalacji Stacja Global w basenie (na tym przykładzie sprzęt NIE jest wykorzystywany do kontrolowania pomp).Dane techniczne

Mierzony parametr

Jednostki pomiarowe

Zakres

Rozdzielczość

Dokładność

Inne

pH

pH

0-14

0,1

+/- 0,1

A.K.T

ORP

mV

0-1000

4 mV

+/- 4mV

Wolny chlor (ppm)

ppm

0-10

0,1

+/- 0,1

TDS

ppm

0-1400

6 ppm

+/- 3%

A.K.T.

Temperatura

oF/oC

0-212o F
0-100o C

2oF/1oC

+/- 2oF

+/- 1oC

AKT - system automatycznej korekty temperatury

 

Systemy jonizujące ( jonizatory miedziowo-srebrne Cu/Ag)

Funkcjonowanie systemów jonizujących AQUA SKY opiera się o uwalnianie jonów miedzi (Cu++) i srebra (Ag+), ażeby zminimalizować potrzebę stosowania chemii w wodzie Twojego basenu (o 70-95%) i tym samym zmniejszyć potrzebę jego późniejszego serwisowania i konserwowania (o 80%-90%).

Zalety z punktu widzenia użytkownika:

 • Oszczędność na utrzymywaniu i serwisowaniu basenu (80%).
 • Pełna satysfakcja z jakości wody, która nie ma zapachu ani smaku chloru.
 • Stosowane dawki chemii ulegają zmniejszeniu o 75-95%, co przyczynia się do zachowywania przeźroczystości wody w zimie bez stosowania dodatkowej chemii.
 • Zanika potrzeba stosowania algicydów, flokulantów i antyalgów.
 • Nie występują problemy z wysuszoną i podrażnioną skórą.
 • Nie występują efekty uboczne powodowane zwykle przez oddziaływanie chloru na organizm.
 • Woda zdatna do użytku przez lata.
 • Możliwość nawadniania ogródka wodą basenową.

Zalety z punktu widzenia monterów:

 • Prosta instalacja zajmująca ok. 60 min.
 • Wyposażenie można montować zarówno w nowych, jak i już istniejących strukturach.
 • Urządzenia wykonane są z wysokiej jakości materiałów niekorozyjnych i odpornych na ogień.
 • Wszystkie nasze systemy homologacyjnie odpowiadają normom europejskim (EU label).
 • Kompatybilność z większością systemów uzdatniania wody.
 • Łatwe odzyskiwanie wody w przypadku jej ubytku. Nie występują problemy z niestabilnym pH w wodzie basenu.
 • Zmniejszona jest konieczność częstego serwisowania basenu, a co za tym idzie - nawiedzania klienta w domu.
 • Wypracowywanie zaufania u klientów.
 • Duży potencjał ekonomiczny dla naszych współpracowników i kooperantów


Najpopularniejsze modele i ich charakterystyka.

Nr ref.

Typ Stacji
Modele basenowe

Jonizator

Pomiary wykonywane przez model:

Automatyczna kontrola:

Opcje

Ns Elek.

Obj.

Ts

pH

ORP

TDS

pH+

pH-

ORP

TDS

pilot

PC

13000

Aqua Sky 124 A

2

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13002

Aqua Sky 124B

4

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13002

Aqua Sky 150C

6

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14000

pHcontrol124AL

2

70

TAK

TAK

-

-

TAK

-

-

-

TAK

TAK

14001

pHcontrol124BL

4

120

TAK

TAK

-

-

TAK

-

-

-

TAK

TAK

14002

pHcontrol150CL

6

150

TAK

TAK

-

-

TAK

-

-

-

TAK

TAK

14050

pHcontrol124AS

2

70

TAK

TAK

-

-

TAK

TAK

-

-

TAK

TAK

14051

PHcontrol124AS

4

120

TAK

TAK

-

-

TAK

TAK

-

-

TAK

TAK

14052

PHcontrol124AS

6

150

TAK

TAK

-

-

TAK

TAK

-

-

TAK

TAK

16000

Wonderpool124AZ

2

70

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

16001

Wonderpool124BZ

4

120

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

16002

Wonderpool124CZ

6

150

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


Opis poszczególnych typów:

System uzdatniania wody Aqua-Sky ( Cu / Ag )

System elektrolizy miedziowo/srebrowej ( Cu / Ag ) zmniejsza o 70-90% potrzebę stosowania chemii w basenie, gdyż jony miedzi (Cu++) działają jak silny flokulant, natomiast jony srebra (Ag+) pełnią funkcję algicydu.

W skład zestawu wchodzi: ognioodporna skrzynka elektroniczna wykonana z tworzywa ABS (kopolimer) z mikroprocesorem, przeźroczysty jonizator, łącznik 2", elektrody srebrowe i miedziane (w zależności od obj. wody).

Schemat systemu AQUA SKY


Ph-Control ( z 1 lub 2 pompy dawkujące)

Funkcjonowanie systemów kontroli pH AQUATRONIC (z 1 pompą zasilającą) opiera się o uwalnianie jonów miedzi (Cu++) i srebra (Ag+), ażeby zminimalizować potrzebę stosowania chemii w wodzie Twojego basenu (o 70-90%) i tym samym zmniejszyć potrzebę jego późniejszego serwisowania i konserwowania (o 80%-90%).

System pH zawiera także automatyczny system kontroli z pompami dostarczającymi kwas i zasadę. Jeśli wartość pH wody przewyższa zadaną wartość (np. 7,4) odpowiednia pompa jest aktywowana i zmniejsza (lub zwiększa) wartość pH automatycznie do założonej wartości.

Urządzenie wyświetla także aktualną temperaturę wody Dostępne języki: hiszpański, angielski, francuski, niemiecki ( Uwaga! język polski w przygotowaniu )

W skład zestawu wchodzi: Panel sterujący z tworzywa ABS, procesor programowalny w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim, lub niemieckim; wyświetlacz 20X4, przeźroczysta komora jonizacyjna z łącznikiem 2", sonda pH, sonda temperaturowa, 1 lub 2 pompy do automatycznej korekty pH.


Schemat przyłączeniowy instalacji


Podstawowe parametry techniczne jonizatorów miedziowo/srebrowych:

Panel sterujący:

 • Wbudowany mikroprocesor;
 • Plastyczne, ogniotrwałe tworzywo ABS;
 • Masa 2,1kg, AquaSky-4,5kg;
 • Wymiary 250x215x100;
 • Napięcie jonizatora 12V (niskie);
 • Zasilanie 220V~50Hz;
 • Zużycie energii 115mA / 25W;
 • Gwarancja 1 rok;

Komora jonizacji:

 • Materiał przeźroczysty (Gril Tx105);
 • Masa: bez elektrod - 651g, z elektrodami - 1140g;
 • Wymiary zmienne (można dostos.);
 • Średnica 2"-4" (cale);
 • Ilość elektrody NS : zmienna zależy od modelu (patrz zestawienie modeli w tabelce);
 • Gwarancja 3 lata;

 

Wonderpool

Funkcjonowanie systemu WONDERPOOL opiera się o uwalnianie jonów miedzi (Cu++) i srebra (Ag+), ażeby zminimalizować potrzebę stosowania chemii w wodzie Twojego basenu (o 70-95%) i tym samym zmniejszyć potrzebę jego późniejszego serwisowania i konserwowania aż do 95%.

Ten system zawiera system automatycznej kontroli pH z pompami: kwasową i zasadową. W przypadku, gdy pH wody odbiega od pożądanej wartości (np. 7,4 lub 7), aktywowana jest odpowiednia pompa, która koryguje pH wody automatycznie. Aparatura wyświetla także wartość temperatury wody oraz automatycznie dostosowuje poziom TDS poprzez elektrozawór. TDS jest parametrem określającym całkowitą ilość rozpuszczonych w wodzie substancji i stąd jego znacząca rola w osiąganiu możliwie największej przeźroczystości wody.

System zawiera także sondę i pompę, które regulują poziom ORP wody (stopień utleniania / redukcji). Ma to na celu dawkowanie chloru w ilościach niewyczuwalnych przez skórę i oczy.

System Wonderpool składa się ze skrzynki elektronicznej (rys. 19), przeźroczystej komory jonizacyjnej z elektrodami Cu/Ag (rys. 20), nieprzeźroczystego naczynia próbkującej, 1 sondy pH, 1 sondy temperaturowej (rys. 21), pompy dozującej chlor (rys.22), elektrozaworu TDS (rys. 23) oraz z 2 pomp służących do kontroli i korekty pH (rys. 24).

W wyposażeniu jest także mikroprocesor, który oprócz kontrolowania jonizatora i pomp, wyświetla także polecenia na podświetlanym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (o rozdzielczości 20x4 znaki). Dostępne opcjonalnie 4 języki: hiszpański, angielski, francuski, niemiecki.

Podsumowując, komponenty systemu Wonderpool są następujące: Panel sterujący z tworzywa ABS, mikroprocesor programowalny w 4 językach (hiszp., ang., franc., niemiecki); wyświetlacz 20x4; przeźroczysta komora jonizacyjna z 2" łącznikiem, elektrody miedziowe i srebrowe (w zalezności od obj. wody), 1 naczynie próbkujące z 2" łącznikiem, 1 sonda pH, 1 sonda temperaturowa, 1 sonda chlorowa (ORP), 1 sonda TDS, 3 pompy w tym dwie do automatycznego zwiększania i zmniejszania pH i jedna do dawkowania minimalnych ilości chloru; 2 elektrozawory do automatycznego zmniejszania poziomu TDS.


Schemat Instalacji systemu Wonderpool

 

Generatory Chloru -produkcja chloru za pomocą systemu elektrolizy z soli

Opis

Systemy wykorzystujące to zjawisko zmniejszają zużywanie chloru o 75-95%. Zapobiegają one wydzielaniu się brzydkich zapachów, gdyż eliminują chloraminy, które są bezpośrednio odpowiedzialne za takie właśnie zapachy.

Działanie

Woda w Twoim basenie powinna być lekko zasolona: 3-4 gramy soli na 1 litr wody. Dzięki temu system BIOSAL generuje chlor poprzez elektrolizę cząsteczek soli (NaCl) na atomy chloru (Cl) i atomy sodu (Na). Uzyskuje się to przez zastosowanie niskonapięciowego prądu (nierozpuszczalne elektrody tytanowe).

Zalety

Zmniejsza zużycie chloru o 90-95%.
Zmniejsza ilość flokulantów i algicydów o 50%.
Zmniejsza konieczność zabiegów serwisowych o 60%.
Wytwarza chlor elektrolityczny automatycznie.
Woda nie pachnie chlorem.

Komponenty systemu.

Panel sterujący generatora (kontrola wytwarzania chloru). Kontrola Amper/Volt (tzn. Prądowo-napięciowa).
Ogniwo generatora (komora) do produkcji metodą elektrolityczną chloru (z tytanu). Dostępna opcja z samooczyszczeniem w zależności od modelu..

Modele przemysłowe: Produkowane są także modele do zastosowań w basenach publicznych, osiągające wydajności generacji chloru do 1kg na godzinę (1Kg Cl/h).


Dostępne modele

Nr kat.

Model

Generacja chloru / 1godzinę

Ilość elektrod CL

42000

SAL-1

8 gr

1

42100

SAL-2

10 gr

1

42200

SAL-3

18 gr

1

43100

SAL-1A

8 gr

1 samoczyszczenie

43200

SAL-2A

10 gr

1 samoczyszczenie

43300

SAL-3A

18 gr

1 samoczyszczenie


Schemat instalacji systemu BIO salt

Cela generatora powinna być zamontowana za filtrem, bezpośrednio w instalacji doprowadzającej lub na By Pasie

BIONET (elektroliza soli + jonizatory Cu/Ag)

Opis systemu

BIONET: sprzęt wykorzystujący jednocześnie 2 efekty stanowiące substytut dla stosowania chemii (elektroliza soli i elektroliza Cu/Ag). System BIONET łączy w sobie efektywność obu efektów, co pozwala na wyeliminowanie do minimum stosowanej chemii basenowej

Zasada działania systemu

Woda w Twoim basenie powinna być lekko zasolona: 3-4 gramy soli na 1 litr wody. Dzięki temu system BIOSAL generuje chlor poprzez elektrolizę cząsteczek soli (NaCl) na atomy chloru (Cl) i atomy sodu (Na). Uzyskuje się to przez zastosowanie niskonapięciowego prądu (nierozpuszczalne elektrody tytanowe). Dodatkowo zastosowanie systemu miedziowo srebrowego pozwala osiągnąć redukcję chemii na poziomie 99%.

Zalety systemu

Woda bez zapachu i smaku chloru.
Zmniejszenie stosowania chloru o 90 - 95%.
Eliminacja w 100% flokulantów, antyalgów i innej chemii.
Produkuje elektrolityczny chlor automatycznie.
Eliminuje wszelakie bakterie. Efekt algicyd.
Efekt flokulacji wody (EKONOMIA).

Komponenty systemu

Panel sterujący (kontrola produkcji chloru i Cu/Cl) (prąd./napięc.)
Naczynie jonizacyjne (miedź/srebro).
Cela generatora elektrolitycznego chloru (z tytanu ).

Modele

Nr ref.

Model

Objętość

CL

Miedź/srebro

Produkcja Cl

12000

BIO-1

10-80

1ST

2

8 g/h

12100

BIO-2

81/120

1ST

4

10 g/h

12200

BIO-3

121-150

1ST

6

18 g/h

12300

BIO-4

-

1Slf-C

8

36 g/h

12400

BIO-5

-

1Slf-C

10

75 g/h

12500

BIO-6

-

1Slf-C

12

120 g/h

ST- standard, Slf-C z funkcją samooczyszczania
W przypadku większych objętości dopasujemy system do potrzeb

Uwaga!
Modele BIO-1, BIO-2 oraz BIO-3 nie są zalecane do obiektów publicznych.

Schemat instalacji systemu BIONET

W przypadku montażu systemu należy celę jonizującą zamontować po miedzy pompą a filtrem a celę generatora chloru za filtrem .

 

Generatory ozonu ( O 3 )

Ozon (O 3) jest jednym z najbezpieczniejszych specyfików wykorzystywanych do utleniania i oczyszczania wody i powietrza. Ozon jest tworzony naturalnie bez zastosowania jakiejkolwiek chemii. Zastosowanie ozonu w basenach umożliwia rozkoszowanie się wodą bez nieprzyjemnych zapachów i smaków, bez podrażnień oczu i skóry, niszczenia włosów i strojów kąpielowych. Użycie chemii zmniejszone jest o 80%. Nasze systemy są proste w montażu i mają niskie koszty utrzymania (zużycie energii na poziomie żarówki 40W).


Generatory ozonu (z promieniowaniem UV (do Jacuzzi)

Generator ozonu z promieniowaniem UV podwaja efekt słonecznego promieniowania UV. Głównym elementem jest lampa UV, zawierająca specyficzną mieszankę gazów, która emituje promieniowanie o charakterystyce zbliżonej do promieniowania Słońca. To promieniowanie rozbija cząteczki tlenu (O 2) na swobodne atomy (O), które z nierozbitymi cząstkami O 2 mogą tworzyć ozon (O 3). Tego typu systemy są szczególnie polecane dla małych objętości wody.


Model

Filtry

UV-5X

3.000


Generatory ozonu (O 3 ) z wyładowaniem koronowym - CD

Tego typu generatory zawierają w sobie wysokonapięciowy transformator i dielektryczną komorę. W porównaniu z serią generatorów generatorów lampą UV, wytwarzają ozon bezpośrednio z tlenu znajdującego się w powietrzu a następnie wstrzykują go do rury recyrkulacyjnej poprzez wtrysk typu venturi. Tego typu generatory stosuje się szczególnie dla dużych objętości wody.Model

Max m 3

O 3 (gr/godzinę)

O 3 (gr/godzinę)
z osusz. powietrza

CD1000

5

0,27

-

CD4000

40

0,35

-

CD4500

135

0,50

1,00

CD4800

225

1,00

2,00

CD500

500

2,00

4,00

CD6000

1000

8,00

16,00

W przypadku większej objętości basenu wymagana konsultacja.

Na wytwarzanie ozonu wpływa wiele czynników, np. wilgotność, zmiany temperatury powietrza i jego cyrkulacja. Do basenów publicznych polecamy stosować osuszacz powietrza. Nie jest to konieczne dla basenów prywatnych.

 

Lampy UVC -Sterylizatory

Absolutna nowość w dziedzinie uzdatniania wody to coraz bardziej popularne lampy UV nazywane również sterylizatorami UV. Lampy te wykorzystują promieniowanie UV do sterylizacji wody pitnej oraz basenowej, dzięki czemu spada zapotrzebowanie ( w zakresie od 70% do 90% zapotrzebowania) na stosowanie środków chemicznych służących do jej dezynfekcji.

Zasada działania lamp UV

Woda jest doskonałym środowiskiem do rozwoju bakterii, wirusów glonów itp. Przepływająca przez lampę UV woda zostaje wystawiona na oddziaływanie promieniowania UVC o długości 253,7 nanometrów. Cały proces odbywa się w cyklu zamkniętym, dzięki czemu człowiek nie jest narażony na szkodliwe oddziaływanie tego promieniowania.


Promieniowanie UVC wpływa destrukcyjnie na wystawione jego działaniu bakterie, wirusy i glony. W molekułach, promieniowanie UVC powoduje rozbicie struktury łańcucha DNA, w wyniku czego bakterie, glony i wirusy nie są się w stanie dalej rozwijać i mnożyć. Dochodzi w ten sposób do sterylizacji przepływającej przez lampę UVC wody a cały proces odbywa się bez udziału chemii. Uzdatniona w ten sposób woda jest w bardzo małym stopniu narażona na niekontrolowany rozrost szkodliwej w wielu przypadkach mikroflory.

Znaczny wzrost ilości osób cierpiących na dolegliwości alergiczne spowodował poszukiwanie technologii uzdatniania wody, które eliminują potrzebę stosowania chemii. Jedną z technologii, które umożliwiły ekologiczny, mniej inwazyjny sposób uzdatniania stała się sterylizacja wody z wykorzystaniem lamp UV.

 

CENNIK LAMP STERYLIZUJĄCYCH UV

L.p

Specyfikacja

Parametry Techniczne

Widok lampy UV

Cena netto w PLN (+22% VAT)

1

Sterylizator UVC-16W do 15m3

Moc żarnika TUV 4P-SET5
Moc UV-C (W)
Sprawność żarnika po 9000 h pracy
Przepływ maksymalny do
Ciśnienie maksymalne do

16 W
3,9 W
75%
6 m3/h
3 bar

2216,84

2

Sterylizator UVC-40W do 35m3

Moc żarnika TUV 4P-SET5
Moc UV-C (W)
Sprawność żarnika po 9000 h pracy
Przepływ maksymalny do
Ciśnienie maksymalne do

40 W
15 W
80%
9 m3/h
3 bar

2730,36

3

Sterylizator UVC-75W do 70m3

Moc żarnika TUV 4P-SET5
Moc UV-C (W)
Sprawność żarnika po 9000 h pracy
Przepływ maksymalny do
Ciśnienie maksymalne do

75 W
25 W
80%
20 m3/h
3 bar

3415,48

4

Sterylizator UVC-150W do 140m3

Moc żarnika TUV 4P-SET5
Moc UV-C (W)
Sprawność żarnika po 9000 h pracy
Przepływ maksymalny do
Ciśnienie maksymalne do

2x75 W
2x25 W
80%
40 m3/h
3 bar

4687,10

 
     
   Wykonanie: © 2004 Jacek Kraska