Na kogo stawiamy
Zgodnie z przyjętą przez nas filozofią - pracownicy stanowią podstawę sukcesu firmy. Jesteśmy firmą, która zatrudnia ludzi dynamicznych, potrafiących wytrwale pracować i niebojącą się nowych wyzwań. To im zawdzięczamy rozwój.
Życzliwość i sumienność to jedne z najważniejszych wartości, którymi kierujemy się w kontaktach z Klientami, dostawcami, współpracownikami, a także poszukując nowych pracowników. Nasze wartości są podstawą siły i rozwoju firmy.

Efektywność
Wierzymy, że najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Jeżeli potrafisz rozpoznać i zdefiniować problemy w oparciu o wnikliwą analizę sytuacji i własną intuicję, określać ich główne przyczyny i rozpatrywać je z różnych stron; łatwo znajdujesz strategiczne rozwiązania to działaj.

Współpraca i partnerstwo
Pracujemy zespołowo, otwieramy się na nowych ludzi, nowe możliwości i nowe pomysły. Jeśli umiesz współpracować, cenisz pracę zespołową, efektywnie porozumiewasz się z innymi, potrafisz zrozumieć ich poglądy i stanowiska; z łatwością przedstawiasz skomplikowane pomysły; przyczyniasz się do powstania i utrzymania twórczej atmosfery w zespole - jesteś odpowiednim kandydatem.

Doskonałość
Dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy. Wierzymy, że sukces osiąga się poprzez jakość i oddanie wykonywanej pracy. Jeśli jesteś zorientowany na jakość i nieustannie dążysz do doskonałości - wyślij CV.

Pomysłowość
W naszej pracy uwalniamy wyobraźnię i działamy z odwagą. Wspieramy kreatywność i zachęcamy ludzi do podejmowania ryzyka w eksperymentowaniu z nowymi pomysłami. Jeśli nie ustajesz w wysiłkach, by znaleźć nowe sposoby działania i realizacji celów; potrafisz pokonywać przeszkody zgodnie z określonymi priorytetami; wykorzystujesz swoją wyobraźnię i wiedzę, by tworzyć nowe rozwiązania i osiągać coraz lepsze rezultaty; swoimi pomysłami wykraczasz ponad standardy - Ciebie szukamy.

Ciągłe doskonalenie
Nieustannie poszerzamy swoją ofertę o nowe produkty i usługi starając się sprostać coraz to większym wymaganiom rynku. Jeżeli inwestujesz we własny rozwój; zaspokajasz swoją ciekawość świata i ludzi; stwarzasz wokół siebie atmosferę, w której wszyscy rozwijają swoje umiejętności i dają z siebie to, co najlepsze; doceniasz i wspierasz różnice w myśleniu i działaniu - skontaktuj się z nami.

Jakich kandydatów poszukujemy?

Ukończone studia wyższe

Ze względu na charakter działalności naszej firmy oraz coraz większe wymagania stawiane przez rynek poszukujemy osób posiadających wykształcenie wyższe techniczne, w szczególności kierunki budowlane oraz  po Marketingu i Zarządzaniu. Szukamy również pozostałych kierunków, a przede wszystkim otwartego umysłu niebojącego się wyzwań.


Umiejętność pracy na komputerze

Działając w środowisku międzynarodowym, w codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne technologie. W dzisiejszych czasach niezbędna do pracy jest dobra znajomość podstawowych programów komputerowych oraz umiejętność posługiwania się obecnie funkcjonującymi technologiami telekomunikacyjnymi.


Znajomość języków obcych

W związku z tym, że współpracujemy z firmami zagranicznymi oraz obsługujemy klientów z poza granic naszego Państwa wymagamy znajomości przynajmniej języka angielskiego. Pracownicy posługujący się dodatkowymi  językami mogą liczyć w naszej firmie na dynamiczny rozwój swojej kariery zawodowej oraz wykorzystanie w praktyce swoich umiejętności.