Powrót


Baseny z żywic epoksydowych - ISTRIA

Baseny z żywic epoksydowych - technologia ich wykonania polega na osadzeniu w gruncie gotowej niecki wykonanej z żywic przez producenta i dostarczonej na miejsce realizacji w całości lub w specjalnych przypadkach, modułach gotowych do złożenia na miejscu realizacji.

Baseny Istria wykonane są z żywic epoksydowych i tkanin z włókna szklanego. Żywice epoksydowe na przemian przekładane tkaninami z włókna szklanego tworzą powłoki charakteryzujące się bardzo dużą wytrzymałością i odpornością na warunki zewnętrzne i. Niecki wykonane są w postaci z prefabrykowanej o głębokościach do 1.5m. Ukształtowanie niecek basenowych następuje w procesie ich produkcji na specjalnie do tego celu przygotowanych formach.

Dostępne modele uwzględniają różne potrzeby klientów odnoszące się do kształtu rozmiaru, jak również izolacji basenu. W większości przypadków niecki mają już zamontowane wszystkie niezbędne elementy uzbrojenia przygotowane do podłączenia układu filtrowania na miejscu realizacji.

Do standardów należą w komponowane w nieckę schody umożliwiające komfortowe korzystanie z kąpieli. W wielu modelach przewidziano specjalną studzienkę do montażu filtracji, stanowiącą integralną część niecki.

Zawansowany proces prefabrykacji basenów z żywic epoksydowych pozwala skrócić do minimum czas montażu basenu. Montaż w wielu przypadkach ogranicza się do osadzenia w wykopie przywiezionej na miejsce realizacji niecki basenu i podłączenia elementów układu filtrowania. W celu zabezpieczenia niecek przed niekorzystnym naporem gruntu obsypuje się je tzw suchym betonem. Po wchłonięciu s gruntu wilgoci dojdzie do reakcji wiązania, dzięki czemu grunt staje się spoisty. W niektórych przypadkach zalecane jest wykonanie po obwodzie niecki pierścieni z betonu.