Powrót


Baseny z polipropylenu - AQUAPOOL

Baseny z polipropylenu - wykonywane są na zamówienie z płyt polipropylenowych PPH o grubości od 5-15mm.

Płyty są łączone termicznie ( spawanie i zgrzewane ) ze sobą za pomocą specjalnych urządzeń ( leister, extruder, stoły do zgrzewania ), dzięki czemu cechują się ogromną wytrzymałością. Ściany są łączone z dnem w ten sam sposób. Dodatkowo do usztywnienia i nadania kształtu wzdłuż ścian na zewnętrznej stronie niecek są spawane żebra, służące do usztywnienia konstrukcji oraz zabezpieczenia w gruncie. Dzięki dużej odporności na czynniki zewnętrzne materiał ten cechuje się dużą trwałością. Dowolne kształty i rozmiary.

Przykład realizacji basenu z polipropylenu
 
Basen z polipropylenu w trakcie realizacji

Baseny Aquapool wykonane są w postaci niecek z polipropylenu -PP. Materiał wykorzystywany do wykonania niecek z PP cechuje się bardzo dużą wytrzymałością na rozciąganie i na kontakt ze środkami chemicznymi. Gruba 5-10 mm powłoka jest niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne. Materiał cechuje się również dużą żywotnością i odpornością na korozję. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie czystości. Dzięki tym walorom nadaje się do wykonywania niecek basenowych.

Konstrukcje niecek z polipropylenu wykonywane są z zewnętrznym, usztywniającym ożebrowaniem z PP. Żebra z polipropylenu spawane są w równych odcinkach do ścian basenu nadając mu odpowiedni kształt. Możliwe jest wykonanie różnych kształtów ( owal, nerka, okrąg, prostokąt, ósemka itp.) schodów i atrakcji wkomponowanych do niecki basenu.

Przykład basenu z zabudowanymi schodami
 
Funkcjonujący basen ze schodami
     
Basen z zadaszeniem
 
Basen ze schodami z zadaszeniem
     
Basen wyniesiony ponad teren wykończony granitem
 
Basen owalny z zadaszeniem

Dzięki opanowaniu technologii obróbki Polipropylenu możliwe stało się wykonywanie niecek o skomplikowanych kształtach z układem skimmerowym oraz z rynną przelewową.

Opanowanie tej ostatniej technologii stwarza szerokie możliwości do zastosowania przy renowacji starych niejednokrotnie przeznaczanych do likwidacji starych basenach publicznych. Dodatkowym walorem przemawiającym za basenami z polipropylenu są niskie koszty i bardzo krótki czas realizacji.

Niecki basenów z polipropylenu wykonywane są z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii:

  • spawania płyt z PP - połączenia ekstruderowe z kontrolowaną elektronicznie temperaturą spawu
  • zgrzewania płyt z PP wykonywanych są w sposób trwały za pomocą specjalnych stołów do zgrzewania z kontrolowaną elektronicznie temperaturą zgrzewu.

Niecki większych rozmiarów wykonywane są na miejscu realizacji bezpośrednio na wykonanej uprzednio z betonu płycie dennej basenu. Zabezpieczenie ścian basenu odbywa się na zasadzie traconego szalunku po przez obetonowywanie z zewnętrznej strony basenu Aquapool, gdzie z jednej strony szalunkiem jest sama niecka. Elementy uzbrojenia montowane są bezpośrednio do konstrukcji niecki z polipropylenu.

Ocieplanie niecki basenu owalnego
 
Podłączenie instalacji uzdatniania wady
     
Przygotowanie niecki do zalewania betonem
 
Zabezpieczenie równych odcinków ścian
     
Korekta rozmiarów
 
Basen przygotowany do zalewania ścian betonem
     
Betonowanie ścian z jednoczesnym napełnianiem basenu wodą
 
Basen przed zdjęciem szalunków zewnętrznych i spuszczeniem wody
     
Spuszczanie wody z basenu
 
Czyszczenie ścian niecki basenu
     
Czyszczenie dna basenu
 
Osadzanie elementów oświetlenia
     
Wykańczanie brzegu basenu kamieniem romańskim
 
Montaż przykrycia solarnego
     
Osadzanie niecki basenu
 
Zabezpieczanie ścian niecki basenowej
     
Montaż szalunków i rozpór zabezpieczających
 
Basen przygotowany do zalewania betonem

Wewnętrzne powierzchnie niecki basenu z polipropylenu pokryte są specjalną folią zabezpieczającą, która nie powinna być z nich usuwana do końca trwania prac budowlanych. Folia zabezpieczająca pokrywająca wewnętrzne części basenu Aquapool jest usuwana w momencie zakończenia prac budowlanych. Usunięcie folii zabezpieczającej jest konieczne ze względu na niebezpieczeństwo zwulkanizowania się jej z powierzchnią na skutek długotrwałego oddziaływania promieniowania UV.