Powrót
 
Opis technologii
 
Dostępne kształty
 
Etapy realizacji
 
Wzory folii
 
Wyposażenie
 
Galeria zdjęć
 
Cennik

Baseny foliowe DLW, Cefil PVC

Baseny wykonywane w technologii foliowania z wykorzystaniem folii zbrojonych PCV ( Alkorplan, DLW, Cefil PCV) wymagają wykonania konstrukcji niecki basenu.

Folie zbrojone posiadają wtopioną w swoją strukturę siatkę z włókna szklanego., której zadaniem jest dodatkowe wzmocnienie folii. Najczęściej występują w grubościach 1,2 - 1,5mm. Folie te najczęściej posiadają dodatkowe zabezpieczenie powierzchni w postaci warstw antybakteryjnej oraz z akrylu. Bogata kolorystyka włącznie z foliami z nadrukami dekoracyjnymi (np.mozaiki, marmurki).

Technologia wykonania izolacji za pomocą folii zbrojonych PCV polega na wykonaniu na miarę, na miejscu swoistego worka. Najczęściej izolacji dokonuje się po uprzednim przygotowaniu (wyrównaniu) powierzchni dna i ścian basenu. Tak przygotowana powierzchnia najczęściej przed foliowaniem pokrywana jest specjalnym tekstylnym wkładem z polipropylenu, dzięki czemu wkład foliowy może być dodatkowo zabezpieczony przed ewentualnym przetarciem. Izolacja oraz zmiękczenie powłoki to dodatkowe funkcje tej warstwy.

Folia spawana jest przy pomocy gorącego powietrza ( bez kleju ). W górnej części ścian montowane są specjalne profile z warstwą PCV umożliwiające przyspawanie do ich krawędzi pasów z folii. Profili używa się do zabezpieczenia wszystkich krawędzi do których spawana jest folia. Pasy foli spawane są na zakładkę. Pozostałe po zespawaniu folii krawędzie są dodatkowo zabezpieczane ciekłą folią PCV w płynie.

Do wykonania schodów oraz wypłaceń basenów stosowana jest folia antypoślizgowa, która posiada wykonaną z jednej strony, specjalną, chropowatą powierzchnię. Wykonanie schodów wymaga położenia folii wielowarstwowo (najczęściej trzy warstwy folii) Wszystkie krawędzie schodów są dodatkowo obkładane profilami z warstwą PCV. Przy skomplikowanych kształtach stopni wymagane jest nacinanie profili, co może i najczęściej spowoduje odkształcenia widoczne po oddziaływaniu ciśnienia słupa wody. Po mimo, że technologia nie przewiduje w jaki sposób radzić sobie z tym problemem, nasza firma znalazła rozwiązanie. Stopnie są gładkie i nie ma zjawiska odciskania się profili na krawędziach stopni.

Najczęściej wykonywane są niecki w technologii:

  • żelbetu -ściany i dno basenu wykonane ze stalowych prętów zbrojeniowych (podwójna siatka) zalanych betonem. Pręty zbrojeniowe ścian są powiązane wzajemnie z prętami dna. Wymaga przygotowania szalunków.W trakcie zalewania beton musi być zagęszczany wibratorami wgłębnymi. Grubośc ścian 20-25cm.Orientacyjna ilość potrzebnej stali do wykonania konstrukcji żelbetowej -ok. 10kg/m2. Duża pracochłonność co wpływa znacząco na koszty realizacji. Bardzo duże możliwości wykonawcze -dowolny kształt i rozmiar niecki. zmienna geometria dna, schody itp. bardzo atrakcyjnych i posiadających wiele walorów użytkowych konstrukcji. Wymaga wykonania projektu konstrukcyjnego niecki.
  • bloczków betonowych przezbrajanych warstwowo. Pręty zbrojeniowe ścian są powiązane wzajemnie z prętami dna. Konstrukcja narażona na pękanie. Nie nadaje się na baseny przeznaczone do wykończenia ceramiką. Nie wymaga wykonywania szalunków. Do wzmocnienia ścian stosowane są wieńce żelbetowe. Zastosowanie technologii budowy niecki z bloczków betonowych wpływa na skrócenie czasu i pracochłonności.
  • - bloczków z utwardzonego polistyrenu, przezbrajanych warstwowo. Bloczki składane są jak LEGO a następnie zalewane betonem. Dzięki takiej idei powstaje konstrukcja o dobrych walorach wytrzymałościowych. Pręty zbrojeniowe ścian są powiązane wzajemnie z prętami dna. Do walorów zaliczyć należy bardzo dobrą termikę ścian. Konstrukcja narażona na drobne odkształcenia i pękanie. Nie nadaje się na baseny przeznaczone do wykończenia ceramiką. Nie wymaga wykonywania szalunków. Do wzmocnienia ścian stosowane są wieńce żelbetowe. Zastosowanie technologii budowy niecki z bloczków betonowych wpływa na skrócenie czasu i pracochłonności.
  • panelowej. Konstrukcja montowana jest najczęściej na miejscu realizacji z paneli systemowych np. opisanych powyżej.

W opisanej powyżej technologii istnieje możliwość renowacji starych wyeksploatowanych obiektów basenowych zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Izolacje w technologii folii zbrojonych PCV wymagają od osób je wykonujących dużej wiedzy i doświadczenia. Spawanie może odbywać się tylko w odpowiednich warunkach (sucho, czysto, temperatura minimum +5oC ). Nie przestrzeganie tych warunków może wpłynąć na niewłaściwie ( nieszczelną i źle) wykonaną izolację. Dodatkowo mogą w trakcie napełniania powstawać niekontrolowane fałdy odciskające się na ścianach i dnie basenu.

zas wykonania izolacji jest uzależniony od wielu czynników ( rozmiary basenu, kształt, schody, zmienna geometria dna itp.) Przy prostych kształtach może odbyć się w jeden dzień. Skomplikowany kształt, schody wpływają na wydłużenie czasu realizacji.